Nyhetsbrev/Newsletter
Anmäl / Subscribe
Avsluta / Unsubscribe
Kategori : Sök prod
 
Kundvagnen är tom!  
 


English Svenska

Alla priser
är inkl. moms

EuroCard / MasterCard JCB Visa
GDPR > GDPR  |  Tipsa en vän
Vi värnar om din integritet - så efterlever vi GDPR
Tack för att du är kund hos oss på Lundgrens Fiskredskap! Som du hört är den Allmänna dataskyddsförordningen eller GDPR en förordning i EU-lagstiftningen om dataskydd och integritet för alla individer inom Europeiska Unionen. Lagen träder i kraft den 25 maj 2018. GDPR handlar om att hantera personuppgifter med respekt, transparens, försiktighet och med laglig grund - och att inte spara mer data än nödvändigt och inte längre än vad som behövs.
För att följa lagen vill vi här informera dig om hur vi efterlever GDPR och hur vi tillgodoser dina rättigheter.
Dessa typer av personuppgifter lagrar och behandlar vi:
- Organisationsnummer
- Företagsnamn
- Fakturaadress
- Leveransadress
- Kontaktperson
- Telefonnummer
E-postadress
För dig som besöker vår webbplats lagrar vi även:
- IP-adress
- Webbläsare (Internet Explorer, Firefox etc.)
- Operativsystem (Windows etc.)
- Inloggningssätt
- Besökta sidor
Personuppgiftsansvarig
Lundgrens Fiskredskap är personuppgiftsansvarig. Om du vill få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Lundgrens Fiskredskap kan du begära det skriftligen till nedanstående adress. Det är också till den adressen som du ska vända dig om du vill begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift.
Lundgrens Fiskredskap
sport@lundgrensfiske.com Tel. 08-10 21 22
Storkyrkobrinken 12, 111 28 Stockholm
Därför sparar vi dina personuppgifter
Vi behandlar personuppgifterna för tydliga ändamål:
- För att förbättra, modifiera eller personifiera våra erbjudanden, tjänster och kommunikation
- Bättre förstå hur människor besöker och använder vår webbplats
- Skicka relevant och givande kommunikation
- Bedöma effekten av kampanjer och reklam
- Förbättrad säkerhet och förebygga bedrägerier
När Lundgrens Fiskredskap behandlar data för dessa ändamål ser vi alltid till att vi tillgodoser dina rättigheter. Du har alltid rätt att invända mot denna behandling. Om du motsätter dig denna behandling av personuppgifter kan det påverka hur vi utför ovanstående ändamål.
Så länge sparar vi dina uppgifter
Vi behåller dina uppgifter under tiden vi bibehåller en affärsrelation med varandra eller som mest i 18 månader efter vår sista kontakt förutsatt att ingen annan tvingande lagstiftning gör att vi måste behålla uppgifterna längre.
Korrigera eller begränsa dina uppgifter när du vill
Du kan när som helst begära att få se dina uppgifter eller begära ändring, överföring, begränsad användning eller radering.
Samtycke
I samband med att du blir kund hos Lundgrens Fiskredskap via www.lundgrensfiske.com samtycker du till att Lundgrens Fiskredskap använder dina personuppgifter. Denna behandling har samtycke som grund vilket innebär att du när som helst kan återkalla ditt samtycke. Lundgrens Fiskredskap kommer då att inte behandla ytterligare personuppgifter eller att uppdatera tidigare lämnade personuppgifter.
Om du vill återkalla samtycket eller har frågor, vänligen kontakta oss på
Lundgrens Fiskredskap
sport@lundgrensfiske.com Tel. 08-10 21 22
Storkyrkobrinken 12, 111 28 StockholmLundgrens Fiskredskap AB  -  Storkyrkobrinken 12   -  S - 111 28 Stockholm - Sweden
Tel. +46 (0)8 - 10 21 22  -  E-mail: sport@lundgrensfiske.com